Skip to content

Gŵyl Rithwir Ffermio, Bwyd a Natur
Fe gynhaliwyd Adferiad Gwyrdd Cymru rhwng 20-23 Gorffennaf 2020. Roedd yn ŵyl rithiol pedwar diwrnod o weithgareddau, syniadau a thrafodaethau a oedd yn canolbwyntio ar ffermio a rheoli tir, systemau bwyd cynaliadwy, adfer bywyd gwyllt a chydweithio tuag at ddyfodol mwy gwyrdd i Gymru.

Yn ystod yr ŵyl hon, buom yn edrych yn fanwl ar y rôl y gall Cymru wledig ei chwarae wrth sicrhau llesiant y genhedlaeth hon a chenedlaethau’r dyfodol yng Nghymru, gan fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd a’r argyfwng ecolegol sy’n ein hwynebu, gan siarad â gwleidyddion, y rhai sy’n gwneud penderfyniadau ac arloeswyr ar draws y sectorau amgylchedd a ffermio.

Green Recovery Wales | Adferiad Gwyrdd Cymru

Ymunwch!

Bob dydd, roedd gennym lwyth o weithgareddau i ymuno â nhw gartref ac ar-lein, gan gynnwys digwyddiadau i blant a theuluoedd, a thrafodaethau byw gyda’r rhai sy’n gwneud gwahaniaeth i ddyfodol Cymru.

Mae’n blwch cyflwyno cwestiynau ar-lein bellach wedi cau.

Adre
Adre
Footer-Image